(Chương trình Triển lãm kinh tế mua sắm và shopping tỉnh thanh Hải Trung Quốc trên thị trường hội nghị quốc gia tại vì dịch mủ trần thuật và phiên dịch châu Âu đưa lên phiên dịch) đánh dịch nhầy kể bởi HN chuyên đưa lên Mua bán dịch thuật dẫn đầu tại Hàn Quốc đồng hơn 8 năm kinh nghiệm Trong góc nhìn biên thông dịch, Tôi chăm cung cấp Giới thiệu dịch vụ dịch thuật tiếng Trung, phiên dịch tiếng Trung Việt Trung hướng đến đối tượng phần…