Ngoài hôn nhân của họ không được Thiên Chúa giáo dấu hiệu chồng có bồ

Kitô giáo là một lối sống và được thể hiện trong làm thế nào một người sống cuộc sống của họ. Những người có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân của họ không được Thiên Chúa giáo. Kinh Thánh cho chúng ta biết rất nhiều về scoffers và mockers bởi vì các loại có đầy khắp thế gian, niềm tự hào, lust.

Họ có thể không đi xung quanh thành phố mocking hay scoffing tại Gods Word to ở khu vực, nhưng trong trái tim của họ, họ. Họ sống theo tiêu chuẩn và sự hiểu biết của riêng họ. Nhờ những trái ye nhận biết.

TỪ đâu đến cuộc chiến tranh và chiến đấu của trong số các bạn? Họ không phải do đó, thậm tư vấn hôn nhân chí của tư vấn hôn nhân lusts của. Ngươi yêu cầu và nhận được không, bởi vì ngươi hỏi amiss, mà ye có thể tiêu thụ nó khi lusts của bạn: Ye adulterers. Whosever do đó sẽ có một người tư vấn tình yêu đơn phương bạn của thế giới là kẻ tư vấn tình yêu đơn phương thù của Thiên Chúa.

(James 4:1-4)

Bottom line là Kitô hữu muốn được nuông chiều của Kitô giáo và họ biện minh cho lý do cách sinning lối. Nhưng sự thật của vấn dấu hiệu chồng có bồ đề là, không có vấn đề dấu hiệu chồng có bồ làm thế nào khủng khiếp nó âm thanh, những người không đi bộ. Khi chúng ta sống nếu như không có tác giả hoặc tinh thần Chúa Kitô chúng ta làm chúng ta một bất công lớn. Chúng ta nên dừng lại lừa dối bản thân và nhận được đúng với Đức Chúa trời trước khi quá muộn. Ye nhận biết bằng trái cây của mình. Làm người đàn ông thu thập nho của gai hoặc figs thistles? Mặc dù vậy mỗi cây tốt sanh trái tốt; nhưng cây sanh trái.

Một cây tốt không thể mang ra ác quả, cũng có thể cây sanh trái tốt. Mỗi cây sanh không tốt trái đục xuống và cast vào đám cháy. Tại sao bởi những trái ye nhận biết. (Luke 6:43-44)

Làm thế nào để nắm bắt một đồ lừa đảo lén lút

Ruột của bạn là nói cho bạn rằng đối. Những gì bạn nên biết rằng trực giác của bạn, đặc biệt là trong lĩnh vực này, là để được tin cậy–nhiều. Tuy nhiên, trước khi bạn đi và cáo buộc các đối tác của bạn, hoặc người phối ngẫu, gian lận về bạn–bạn cần.

Add Comment