hộ gia đình đặc biệt là thế. nhưng mấy ai biết được đị điểm chúng ta tưởng nghe đâu chắc chắn ngừng thi côngĐây đang dần mắc tàn phá. bởi loại thời gian lặng thầm trôi, sự khắc nghiệt bằng khí hậu. nắng mưa không tốt. Hình như chủ yếu sự vô tâm của chúng ta đã và đang vô tình không nhìn thấy Các dấu hiệu hộ gia đình bắt đầu không đủ chất lượng. đừng chậm…