Blog

NHỮNG CHẤT LIỆU KIM LOẠI SỬ DỤNG TRONG CHẾ TÁC ĐỒNG HỒ Chất liệu kim khí là đều rất quan yếu trong chếc tác đồng hồ, mỗi cái đồng hồ được khiến cho bằng kim loại khác nhau sẽ biểu đạt đẳng cấp khác nhau. Nhưng nhìn chung,…